مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

افزایش سهم و نقش تکواندو در المپیک جوانان ۲۰۲۶

صفحه اصلی > اسلایدر ویژه و تکواندو : افزایش سهم و نقش تکواندو در المپیک جوانان ۲۰۲۶
پس از ملاقات دکتر چو(رئیس فدراسیون جهانی تکواندو) با مامادو ندایه(رئیس کمیته ملی المپیک ورزش سنگال)مقرر شد که: بر نقش و سهم تکواندو در المپیک ۲۰۲۶ افزوده شود.

افزایش سهم و نقش تکواندو در المپیک جوانان ۲۰۲۶

پس از ملاقات دکتر چو(رئیس فدراسیون جهانی تکواندو) با مامادو ندایه(رئیس کمیته ملی المپیک ورزش سنگال)مقرر شد که: بر نقش و سهم تکواندو در المپیک ۲۰۲۶ افزوده شود.

س از ملاقات دکتر چو(رئیس فدراسیون جهانی تکواندو) با مامادو ندایه(رئیس کمیته ملی المپیک ورزش سنگال)مقرر شد که: بر نقش و سهم تکواندو در المپیک ۲۰۲۶ افزوده شود.

تهران سربلند _ پس از ملاقات دکتر چو(رئیس فدراسیون جهانی تکواندو) با مامادو ندایه(رئیس کمیته ملی المپیک ورزش سنگال)مقرر شد که:
بر نقش و سهم تکواندو در المپیک ۲۰۲۶ افزوده شود.
بر این اساس سهمیه تکواندوکاران در داکار 2026 از 100 ورزشکار به 120 افزایش یافت و تعداد وزن ها آن به ده دسته وزنی(پنج وزن مردان و پنج وزن زنان)رسید.
امیدواریم با این موقعیت که در اختیار فدراسیون های کشور ها قرار گرفت،فدراسیون تکواندو کشورمان هم بر اساس این افزایش سهم برای شرکت حداکثری در مسابقات برنامه ریزی و آن را اجرا کند.

تهران سربلند/کاراته، رزمی، بوکس، تکواندو، کونگ فو، پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید