مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

خان هفتم!

خان هفتم!

خان هفتم!

با ما و خان هفتم همراه شوید، اصلا فکر نکنید، گشت ارشاد مدیران ورزش کشور خواهیم بود! تنها به بررسی عملکرد آنها از خارج گود خواهیم پرداخت.

تهران سربلند _ با ما و خان هفتم همراه شوید، اصلا فکر نکنید گشت ارشاد مدیران ورزش کشور خواهیم بود!

تنها به بررسی عملکرد آنها از خارج گود خواهیم پرداخت.

مواردی که شنیده و دیده نمی شود را از این پس با خان هفتم تجربه کنید.

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید