مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.
آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت چهارم)/تکنیک هایی از دان یک" کاتادوری من اوچی"

آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت چهارم)/تکنیک هایی از دان یک” کاتادوری من اوچی”

آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/ این قسمت: آموزش تکنیک هایی از دان یک” کاتادوری من اوچی”تهران سربلند _ آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو

ادامه مطلب »
آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت دوم)/شومنی چی های تن ناگه

آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت دوم)/شومن اوچی کایتن ناگه

آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران تهران سربلند _ آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/ این قسمت: آموزش شومن اوچی کایتن

ادامه مطلب »
مهدیزاده: برنامه ریزی مسابقات کشوری را انجام دادیم

مهدیزاده: برنامه ریزی مسابقات کشوری را انجام دادیم

بنیانگذار کن‌دو و ایی‌آی‌دو گفت: برنامه ریزی را برای برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در سال جاری انجام دادیم. تهران سربلند _ “سلیمان مهدیزاده” اظهار داشت: هم اکنون زیر نظر فدراسیون رزمی فعالیت

ادامه مطلب »