مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.
گزارش ویدئویی از کارگاه بین المللی داوری جوجیتسو در آکادمی ملی المپیک با تدریس الکساندر دوناسیمنتو مدرس برزیلی که رییس کمیته داوران فدراسیون جهانی جوجیتسو و رییس برگزاری بازیهای آسیایی هانگژو است

تدریس جوجییتسو برزیلی با الکساندر دوناسیمنتو

کارگاه بین المللی داوری جوجیتسو در آکادمی ملی المپیک با تدریس الکساندر دوناسیمنتو مدرس برزیلی که رییس کمیته داوران فدراسیون جهانی جوجیتسو و رییس برگزاری بازیهای آسیایی هانگژو برگزار شد. تهران سربلند

ادامه مطلب »