مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.
آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت دهم)/کاتاته دوری جیو وازا

آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت دهم)/کاتاته دوری جیو وازا

آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/ این قسمت: کاتاته دوری جیو وازاتهران سربلند _ آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/

ادامه مطلب »
آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت نهم)/کاتاته دوری جیو وازا

آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت نهم)/کاتاته دوری جیو وازا

آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/ این قسمت: کاتاته دوری جیو وازاتهران سربلند _ آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/

ادامه مطلب »
المپیک پاریس؛ ندا شهسواری/افتخاری برای دختران و بانوان ورزش ایران

المپیک پاریس؛ ندا شهسواری/افتخاری برای دختران و بانوان ورزش ایران

یک بانوی ورزشکار ایرانی پرچم دار کاروان ورزش ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس فرانسه شد.تهران سربلند _ یک بانوی ورزشکار ایرانی پرچم دار کاروان ورزش ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس فرانسه شد.

ادامه مطلب »
آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت هفتم)/اوشیرو ریوته دوری کوکیوناگه

آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت هفتم)/اوشیرو ریوته دوری کوکیوناگه

آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/ این قسمت: آموزش اوشیرو ریوته دوری کوکیوناگهتهران سربلند _ آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو

ادامه مطلب »
باشگاه سلنیوم/برای فرار از درد های روزمره بند کفشهایتان را ببندید و با ما همراه شوید

باشگاه سلنیوم/برای فرار از درد های روزمره بند کفشهایتان را ببندید و با ما همراه شوید

اصفهان/ باشگاه ورزشی سلنیوم( فخر) ویژه بانوان راهی برای سلامتی و نشاط در خانوادهتهران سربلند _ “باشگاه سلنیوم (فخر)” محلی برای کشف استعداد ها و رمز گشایی از ساده ترین حرکات ورزشی

ادامه مطلب »
آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت پنجم)/ آموزش سوکی کوته گائشی

آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت ششم)/ آموزش سوکی کوته گائشی

آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/ این قسمت: آموزش سوکی کوته گائشیتهران سربلند _ آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/

ادامه مطلب »

آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت پنجم)/ تکنیک اوشیرو ریوکاتادوری

آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/ این قسمت: آموزش اوشیرو ریوکاتادوریتهران سربلند _ آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/ این

ادامه مطلب »
آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت سوم)/کاتاته دوری کوکیوناگه

آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت سوم)/کاتاته دوری کوکیوناگه

آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایرانتهران سربلند _ آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/ این قسمت: آموزش کاتاته دوری کوکیوناگه  

ادامه مطلب »