مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.
نظری: مهمترین مبحث موضوعات

نظری: مهمترین مبحث موضوعات فنی است

نایب رئیس شین کیوکوشین گفت: درصدد ایجاد تیمی قدرتمند برای حضور در رویدادهای بین‌المللی و جهانی هستیم. تهران سربلند _ کامبیز نظری اظهار داشت: در مورد موضوعات فنی توجه بسیاری صورت گرفته

ادامه مطلب »
طباطبایی: از اجرایی شدن طرح بیمه حوادث ورزشی و درمان تکمیلی خبر داد

طباطبایی: از اجرایی شدن طرح بیمه حوادث ورزشی و درمان تکمیلی خبر داد

رئیس فدراسیون کاراته از اجرایی شدن طرح بیمه حوادث ورزشی و درمان تکمیلی انفرادی بعنوان یکی از بزرگترین اتفاقات مثبت تاریخ ورزش کشور یاد کردتهران سربلند _ رئیس فدراسیون کاراته از اجرایی

ادامه مطلب »
هومن زرگری: تولد دوباره بچه های سندروم با کوبودو!/ چیز زیادی نمی خواهیم فقط سالن تمرین

هومن زرگری: تولد دوباره بچه های سندروم با کوبودو!/ چیز زیادی نمی خواهیم فقط سالن تمرین

“هومن زرگری” دبیر سبک کوبودو گفت: یکی از اهداف کبودو زندگی بخشیدن به بچه های سندروم است در این راه با همکاری بهزیستی مازندران فعالیت های خوبی صورت گرفته، هدف بعدی بچه

ادامه مطلب »