مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.
میرگلی: گنگ توان به زودی انجمن خواهد شد. رییس سبک گنگ توان گفت: با پیشرفت هایی که در حوزه های مختلف داشتیم،تقاضای انجمن شدن دارم.

اصغر میرگلی رییس سبک گنگ توان

میرگلی: گنگ توان به زودی انجمن خواهد شد. رییس سبک گنگ توان گفت: با پیشرفت هایی که در حوزه های مختلف داشتیم،تقاضای انجمن شدن دارم. تهران سربلند _ اصغر میرگلی رییس سبک

ادامه مطلب »