برچسب: رزم سلطان

میثم فلاح: رزم سلطان شیوه ای برای مبارزه با تمام متد های جنگی

میثم فلاح: شیوه رزم سلطان شیوه ای برای مبارزه با تمام متد های جنگی

تهران سربلند _ رییس کمیته فنی رزم سلطان گفت: 30 سال افتخار شاگردی استادم  محسن سلطانی زاده را دارم با تلاش های بنیانگذار رزم سلطان شیوه مبارزاتی خاصی ذر این رشته طراحی …

۱۴۰۱-۱۱-۲۱ 0 دیدگاه