برچسب: فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی

آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت سوم)/کاتاته دوری کوکیوناگه

آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت سوم)/کاتاته دوری کوکیوناگه

آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایرانتهران سربلند _ آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/ این قسمت: آموزش کاتاته دوری کوکیوناگه   …

۱۴۰۳-۰۳-۲۵ 0 دیدگاه

منصور عبدی سرپرست نایب رئیسی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی شد

منصور عبدی سرپرست نایب رئیسی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی شد.تهران سربلند _طی حکمی از سوی افشین هادی چگنی رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، منصور عبدی بعنوان سرپرست نایب …

فرشید شیرکوند مدیر روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی شد

فرشید شیرکوند مدیر روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی شد.تهران سربلند _طی حکمی از سوی افشین هادی چگنی رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، فرشید شیرکوند بعنوان سرپرست کمیته …

۱۴۰۳-۰۳-۱۳ 0 دیدگاه
آیکیدو/آموزش با "احمد علی آق ساقلو" بنیانگذار در ایران(قسمت اول)

آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت اول)

آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایرانتهران سربلند _ آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران آموزش تصویری     علاقمندان به دریافت …

۱۴۰۳-۰۳-۱۱ 0 دیدگاه