برچسب: FEI CHALLENGE

ناظر فدراسیون جهانی سوارکاری: سوارکاران ایرانی نسبت به سوارکاران سایر کشورها قابلیت بیشتری دارند/ ایران میزبان خوبی برای مسابقات بود

ناظر فدراسیون جهانی سوارکاری: سوارکاران ایرانی نسبت به سوارکاران سایر کشورها قابلیت بیشتری دارند/ ایران میزبان خوبی برای مسابقات بود

ناظر فدراسیون جهانی سوارکاری با مطلوب خواندن شرایط برگزاری مسابقات در نوروزآباد گفت: مسابقات منطبق با استانداردهای فدراسیون جهانی درحال برگزاری است ضمن اینکه سوارکاران ایرانی تا اینجای مسابقات خوب عمل کرده …

۱۴۰۲-۰۳-۰۳ 0 دیدگاه