مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

آغاز به کار لیگ‌جودو کشور با حضور ۵ تیم خارجی

صفحه اصلی > جودو و ویژه جودو و بوکس : آغاز به کار لیگ‌جودو کشور با حضور ۵ تیم خارجی
آغاز به کار لیگ‌جودو کشور با حضور ۵ تیم خارجی

آغاز به کار لیگ‌جودو کشور با حضور ۵ تیم خارجی

آغاز به کار لیگ‌جودو کشور با حضور ۵ تیم خارجی

تهران سربلند _ آغاز به کار لیگ‌جودو کشور با حضور ۵ تیم خارجی

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید