مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت پنجم)/ تکنیک اوشیرو ریوکاتادوری

صفحه اصلی > اجتماعی و ویژه اموزش : آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت پنجم)/ تکنیک اوشیرو ریوکاتادوری

آیکیدو/آموزش با “احمد علی آق ساقلو” بنیانگذار در ایران(قسمت پنجم)/ تکنیک اوشیرو ریوکاتادوری

آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/ این قسمت: آموزش اوشیرو ریوکاتادوری

تهران سربلند _ آموزش آیکیدو با احمد علی آق ساقلو بنیانگذار آی کی دو ایران/ این قسمت: آموزش اوشیرو ریوکاتادوری

 

انتهای پیام/

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید