مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

انتخابی امید تیم ملی بوکس/ دمی با قهرمان سازان امید

صفحه اصلی > بوکس : انتخابی امید تیم ملی بوکس/ دمی با قهرمان سازان امید
انتخابی امید تیم ملی بوکس/ دمی با قهرمان سازان امید

انتخابی امید تیم ملی بوکس/ دمی با قهرمان سازان امید

گفته ها و ناگفته های مربیان قهرمان ساز برای تیم ملی امید بوکس 

تهران سربلند _ گفته ها و ناگفته های مربیان قهرمان ساز برای تیم ملی امید بوکس

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید