مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

اولین دوره مسابقات موی تای انتخابی تیم مهاجرین – باقر شهر

صفحه اصلی > موی تای و ویژه انجمن خط ورزش : اولین دوره مسابقات موی تای انتخابی تیم مهاجرین – باقر شهر
اولین دوره مسابقات موی تای انتخابی تیم مهاجرین - باقر شهر

اولین دوره مسابقات موی تای انتخابی تیم مهاجرین – باقر شهر

اولین دوره مسابقات موی تای انتخابی تیم مهاجرین - باقر شهر

تهران سربلند _ اولین دوره مسابقات موی تای انتخابی تیم مهاجرین – باقر شهر

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید