مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

ایشن ریو اوکیناوایی/ علیرضا پور نجمی

صفحه اصلی > اجتماعی : ایشن ریو اوکیناوایی/ علیرضا پور نجمی
ایشن ریو اوکیناوایی/ علیرضا پور نجمی

ایشن ریو اوکیناوایی/ علیرضا پور نجمی

ایشن ریو اوکیناوایی/ علیرضا پور نجمی

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید