مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

با رییس سبک شیتوریو شوبوکان

صفحه اصلی > کاراته : با رییس سبک شیتوریو شوبوکان
با رییس سبک شیتوریو شوبوکان

با رییس سبک شیتوریو شوبوکان

گذر زمان با رییس سبک شیتوریو شوبوکان "حسن بهزادی"

با رییس سبک شیتوریو شوبوکان

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید