مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

با رییس سبک شیتوریو شوبوکان

صفحه اصلی > کاراته : با رییس سبک شیتوریو شوبوکان
با رییس سبک شیتوریو شوبوکان

با رییس سبک شیتوریو شوبوکان

با رییس سبک شیتوریو شوبوکان

گذر زمان با رییس سبک شیتوریو شوبوکان "حسن بهزادی"

با رییس سبک شیتوریو شوبوکان

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید