مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

ببینید| تمرینات باشگاه ساعی واقع در میدان سپاه

صفحه اصلی > خط ورزش و ویژه انجمن خط ورزش : ببینید| تمرینات باشگاه ساعی واقع در میدان سپاه
ببینید| تمرینات باشگاه ساعی واقع در میدان سپاه

ببینید| تمرینات باشگاه ساعی واقع در میدان سپاه

تمرینات باشگاه ساعی واقع در میدان سپاه / جسین سهیل بخش

ببینید| تمرینات باشگاه ساعی واقع در میدان سپاه

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید