مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

ببینید| فیلمی کوتاه از مبارزات سبک تانگ ایل مودو

صفحه اصلی > اجتماعی : ببینید| فیلمی کوتاه از مبارزات سبک تانگ ایل مودو
ببینید| فیلمی کوتاه از مبارزات سبک تانگ ایل مودو

ببینید| فیلمی کوتاه از مبارزات سبک تانگ ایل مودو

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید