مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

بوکس نونهالان ایران در تکاپوی انتخاب بهترینها

صفحه اصلی > بوکس و ویژه جودو و بوکس : بوکس نونهالان ایران در تکاپوی انتخاب بهترینها

بوکس نونهالان ایران در تکاپوی انتخاب بهترینها

اردوی آماده سازی و انتخاب تیم ملی بوکس نو نهالان ایران در شیراز با پیکارهای چند جانبه در شهرستان اقلید از روز پنج شنبه دوازدهم تیر ماه با حضور ۸ تیم آغاز شد.

تهران سربلند _ اردوی آماده سازی و انتخاب تیم ملی بوکس نو نهالان ایران در شیراز با پیکارهای چند جانبه در شهرستان اقلید از روز پنج شنبه دوازدهم تیر ماه با حضور ۸ تیم آغاز شد.
قهرمانان حاضر در اردوی آماده سازی و انتخابی تیم ملی بوکس نونهالان
۱ تیم میزبان شهرستان اقلید
۲-تیم تهران
۳-تیم استان فارس
۴-تیم کردستان
۵-تیم کرمانشاه
۶-تیم آذربایجان شرقی
۷-تیم سیستان و بلوچستان
۸-تیم چهار محال و بختیاری
در جریان می باشد و اتمام این پیکارها در روز جمعه به منزله خاتمه اردو های انتخابی تیم ملی بوکس نونهالان ایران خواهد بود.
تهران سربلند.
رقابتهای چند جانبه بوکس نونهالان ایران استان فارس شهر ستان اقلید.
خبر نگار : مسعود مصطفوی

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید