مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

خانلرخانی: به بوکس بی توجهی نکنید!

صفحه اصلی > بوکس : خانلرخانی: به بوکس بی توجهی نکنید!
خانلرخانی: به بوکس بی توجهی نکنید!

خانلرخانی: به بوکس بی توجهی نکنید!

محمد حسین خانلرخانی بوکسور تهران گفت: وضعیت نامطلوب بوکس نیازمند توجه بیشتر است.

محمد حسین خانلرخانی بوکسور تهران گفت: وضعیت نامطلوب بوکس نیازمند توجه بیشتر است .
تهران سربلند _ خانلرخانی درادامه افزود: امیدواریم با آمدن حسینی به فدراسیون امیدواری ها بیشتر شده است.

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید