مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

دفتر امور مشترک فدراسیون ها / سالن تعطیل خاطره ها

صفحه اصلی > خط ورزش و ویژه انجمن خط ورزش : دفتر امور مشترک فدراسیون ها / سالن تعطیل خاطره ها

دفتر امور مشترک فدراسیون ها / سالن تعطیل خاطره ها

تهران سربلند _  بدون شرح ! به بهانه تعطیلی سالن دفتر امور مشترک فدراسیون ها 

تهران سربلند _  بدون شرح ! به بهانه تعطیلی سالن دفتر امور مشترک فدراسیون ها

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید