مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

دیار “طهمورث دیوبند” میعادگاه قهرمانان شوتوکان تن شین کان کاراته

صفحه اصلی > کاراته و ویژه کاراته و کونکفو : دیار “طهمورث دیوبند” میعادگاه قهرمانان شوتوکان تن شین کان کاراته
دیار "طهمورث دیوبند" میعادگاه قهرمانان شوتوکان تن شین کان کاراته

دیار “طهمورث دیوبند” میعادگاه قهرمانان شوتوکان تن شین کان کاراته

دومین دوره مسابقات قهرمانی غرب کشور سبک شوتوکان تن شین کان کاراته دو ایران در تمامی رده های سنی و کمربندی در دو بخش کاتا و کمیته بر روی سه تاتامی همزمان انجام خواهد پذیرفت.

تهران سربلند _ دومین دوره مسابقات قهرمانی غرب کشور سبک شوتوکان تن شین کان کاراته دو ایران در تمامی رده های سنی و کمربندی در دو بخش کاتا و کمیته بر روی سه تاتامی همزمان انجام خواهد پذیرفت.
این دوره از رقابت ها در دو بخش دختران و پسران با حضور افتخاری پیشکسوتان کاراته،در تاریخ ۱۶، ۱۷ آذر ماه به میزبانی استان قهرمان پرور کرمانشاه در مجموعه ورزشی “سعید احمدی” (خانه کاراته کرمانشاه) برگزار خواهد شد.

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید