مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

روی خط کیوکوشین ایران/ کانچو مرتضی خوشی

صفحه اصلی > خط ورزش : روی خط کیوکوشین ایران/ کانچو مرتضی خوشی

روی خط کیوکوشین ایران/ کانچو مرتضی خوشی

روی خط کیوکوشین ایران/ کانچو مرتضی خوشی

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید