مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

سازمان جهانی “wasco” از افتخار آفرینی درسطوح جهانی تا گستره همگانی

صفحه اصلی > رزمی : سازمان جهانی “wasco” از افتخار آفرینی درسطوح جهانی تا گستره همگانی
سازمان جهانی "wasco" از افتخار آفرینی درسطوح جهانی تا گستره همگانی

سازمان جهانی “wasco” از افتخار آفرینی درسطوح جهانی تا گستره همگانی

علیرضا روح پرور رییس سازمان جهانی wasco گفت: در کنار مدال آوری در سطوح بین المللی و جهانی گسترش هنرهای رزمی از اهم برنامه های سازمان می باشد.

تهران سربلند_ روح پرور رییس سازمان جهانی wasco با شاره به فعالیت های منحصر به فرد این مجموعه در گسترش هنر های رزمی گفت: درپسا کرنا تیم ملی ایران توانست در اولین رویداد بین المللی بدرخشد و با کسب 8 مدال برگی بر دفتر افتخارات ورزش بیافزاید.

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید