مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

قرائت بخشی از سوگند نامه کیوکوشین کاراته توسط هنرجوی 5 ساله “باشگاه امانیه

صفحه اصلی > کاراته و ویژه کاراته و کونکفو : قرائت بخشی از سوگند نامه کیوکوشین کاراته توسط هنرجوی 5 ساله “باشگاه امانیه
قرائت بخشی از سوگند نامه کیوکوشین کاراته توسط هنرجوی 5 ساله "باشگاه امانیه

قرائت بخشی از سوگند نامه کیوکوشین کاراته توسط هنرجوی 5 ساله “باشگاه امانیه

قرائت بخشی از سوگند نامه کیوکوشین کاراته توسط "فرهاد "هنرجوی 5 ساله "باشگاه کاراته امانیه.

تهران سربلند _ قرائت بخشی از سوگند نامه کیوکوشین کاراته توسط “فرهاد “هنرجوی 5 ساله “باشگاه کاراته امانیه.

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاه کاربران (1 دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید