مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

نا داوری علت شکست ما در مقابل کویت بود

صفحه اصلی > کاراته : نا داوری علت شکست ما در مقابل کویت بود
نا داوری علت شکست ما در مقابل کویت بود

نا داوری علت شکست ما در مقابل کویت بود

میلاد فراز مهر، ملی پوش کاتای ایران در ازبکستان گفت: رقبای سرسخت ما با آمادگی کامل در این مسابقات شرکت کرده بودند.

میلاد فراز مهر، ملی پوش کاتای ایران در ازبکستان گفت: رقبای سرسخت ما با آمادگی کامل در این مسابقات شرکت کرده بودند.
تهران سربلند _ فرازمهر در ادامه افزود: در دور مقدماتی با ناداوری مواجه شدیم و در مقابل کویت شکست خوردیم، اما در جدول شانس مجدد ا کشور ماکائو توانستیم پیروز میدان باشیم و مدال برنز را کسب کنیم.
سکوی سومی آسیا، سهم کاتای ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که در ازبکستان شد.

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید