مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

نگاهی گذرا بر عملکرد هیات کاراته مازندران

صفحه اصلی > کاراته : نگاهی گذرا بر عملکرد هیات کاراته مازندران
نگاهی گذرا بر عملکرد هیات کاراته مازندران

نگاهی گذرا بر عملکرد هیات کاراته مازندران

حسن رجبی هدایت هیات کاراته ایستان مازندران را عهده دار است /نگاهی گذرا برعلمکردهیات کاراته استان مازندران

نگاهی گذرا بر عملکرد هیات کاراته مازندران

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید