مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

هم اکنون آغاز انتخابات کمیسیون های فدراسیون کاراته

صفحه اصلی > کاراته : هم اکنون آغاز انتخابات کمیسیون های فدراسیون کاراته
هم اکنون آغاز انتخابات کمیسیون های فدراسیون کاراته

هم اکنون آغاز انتخابات کمیسیون های فدراسیون کاراته

انتخابات کمیسیو ن های مربیان، داوران و ورزشکاران فدراسیون کاراته در دو بخش زنان و مردان به صورت حضوری و مجازی آغاز شد.

تهران سربلند _ انتخابات کمیسیو ن های مربیان، داوران و ورزشکاران فدراسیون کاراته در دو بخش زنان و مردان به صورت حضوری و مجازی آغاز شد.

نفرات منتخب که عصر امروز مشخص خواهند شد در مجمع انتخاباتی فدراسوین که اواخر اسفند ماه برگزار می شود حق رای دارند.

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید