مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

هم اکنون خانه تکواندو پایتخت / لیگ تکواندو تهران

صفحه اصلی > تکواندو و ویژه پروش اندام و تکواندو : هم اکنون خانه تکواندو پایتخت / لیگ تکواندو تهران

هم اکنون خانه تکواندو پایتخت / لیگ تکواندو تهران

رقابت های هفته های هشتم، نهم و دهم در خانه تکواندو تهران در حال برگزاری است.

تهران سربلند _ رقابت های هفته های هشتم، نهم و دهم در خانه تکواندو تهران در حال برگزاری است.

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید