مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

هم اکنون / زرعکانی: بعد از کرونا رقابتی در این حد و اندازه نداشتیم

صفحه اصلی > بوکس و ویژه جودو و بوکس : هم اکنون / زرعکانی: بعد از کرونا رقابتی در این حد و اندازه نداشتیم
هم اکنون / زرعکانی: بعد از کرونا رقابتی در این حد و اندازه نداشتیم

هم اکنون / زرعکانی: بعد از کرونا رقابتی در این حد و اندازه نداشتیم

سینا زرعکانی بوکسور ورن مثبت 94 استان تهران گفت: در جریان انتخابی استان تهران موفق شد به پیروزی برسم.

تهران سربلند _ سینا زرعکانی بوکسور ورن منهی 94 استان تهران گفت: در جریان انتخابی استان تهران موفق شد به پیروزی برسم.این مسابقات باعث آمادگی خوبی برای رقابت های انتخابی تیم ملی خواهد بود.

وی افزود: حریف قدری داشتم که مشت های شنگینی می زد که با گارد من برخورد می کرد فکر کنم در انتها نفس کم آورده بود.

 

انتهای پسام

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید