مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

هم اکنون سالن افراسیابی _ آغاز رقابت های قهرمانان قهرمان گوشین ریو

صفحه اصلی > کاراته : هم اکنون سالن افراسیابی _ آغاز رقابت های قهرمانان قهرمان گوشین ریو
هم اکنون سالن افراسیابی _ آغاز رقابت های قهرمانان قهرمان گوشین ریو

هم اکنون سالن افراسیابی _ آغاز رقابت های قهرمانان قهرمان گوشین ریو

تهران سربلند _ آغاز زقابت های قهرمان قهرمانان گوشین ریو با حضور حدود یک هزار نفر شرکت کننده، با ما باشید در گزارش های آتی این رویداد.

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید