مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

هم اکنون ورزشگاه کبگانیان تهران / قهرمان قهرمانان کیوکوشین ایران

صفحه اصلی > کاراته : هم اکنون ورزشگاه کبگانیان تهران / قهرمان قهرمانان کیوکوشین ایران
هم اکنون ورزشگاه کبگانیان تهران / قهرمان قهرمانان کیوکوشین ایران

هم اکنون ورزشگاه کبگانیان تهران / قهرمان قهرمانان کیوکوشین ایران

هم اکنون قهرمان قهرمانان کیوکوشین ایران / اجرای کاتا صوفیه سادات خوشی

تهران سربلند _ هم اکنون قهرمان قهرمانان کیوکوشین ایران / اجرای کاتا صوفیه سادات خوشی

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید