مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

هم اکنون/ورود قهرمانان کیوکوشین WKB از آورگاه قهرمانی اروپا

صفحه اصلی > کاراته و ویژه کاراته و کونکفو : هم اکنون/ورود قهرمانان کیوکوشین WKB از آورگاه قهرمانی اروپا
هم اکنون/ورود قهرمانان کیوکوشین WKB از آورگاه قهرمانی اروپا

هم اکنون/ورود قهرمانان کیوکوشین WKB از آورگاه قهرمانی اروپا

هم اکنون تیم منتخب سبک کیوکوشین WKB از طریق فرودگاه امام خمینی تهران وارد کشور شد.

تهران سربلند _هم اکنون تیم منتخب سبک کیوکوشین WKB از طریق فرودگاه امام خمینی تهران وارد کشور شد.

در هفتمین دوره قهرمانی اروپا به میزبانی کشور ترکیه بیش از ۲۰کشوررصاحب نام حضور داشت

انتهای پیام/

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید