مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

پایتخت مجالی برای دیده شدن/ از بوکس بندرعباس تا تهران

صفحه اصلی > بوکس و دسته‌بندی نشده : پایتخت مجالی برای دیده شدن/ از بوکس بندرعباس تا تهران
پایتخت مجالی برای دیده شدن/ از بوکس بندرعباس تا تهران

پایتخت مجالی برای دیده شدن/ از بوکس بندرعباس تا تهران

نوجوان بندرعباسی از عدم امکان و فرصت دیده شدن در شهرستان می گوید.

تهران سربلند _ امیر علیداد زاده نوجوان بندرعباسی که در مسابقات انتخابی نوجوانان و جوانان تهران به دنبال کسب جایگاه است.

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید