برچسب: رینگ بیست

مجموعه های ورزشی هرمزی/گام بلند تسهیلات و امکانات در البرز

مجموعه های ورزشی هرمزی/گام بلند تسهیلات و امکانات در البرز

نام مجموعه های ورزشی گروه هرمزی را بارها بارها در خلال مسابقات مختلف شنیده ایم چرا که این گروه در وانفسای هزینه های سنگین برگزاری مسابقات در کنار خوابگاه راه را برای …