مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

هم اکنون آغاز سوپر لیگ کاراته بانوان

صفحه اصلی > کاراته و ویژه کاراته و کونکفو : هم اکنون آغاز سوپر لیگ کاراته بانوان
هم اکنون آغاز سوپر لیگ کاراته بانوان

هم اکنون آغاز سوپر لیگ کاراته بانوان

هم اکنون سالن کبکانیان آغاز سوپر لیگ کاراته بانوان/هفته پنجم دور برگشت.

تهران سربلند _ هم اکنون آغاز سوپر لیگ کاراته بانوان/هفته پنجم دور برگشت در سالن کبکانیان در حال برگزاریست.

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید