مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

هم اکنون / اردوی تیم ملی جودو ناشنوایان

صفحه اصلی > اجتماعی و ویژه اموزش : هم اکنون / اردوی تیم ملی جودو ناشنوایان
هم اکنون / اردوی تیم ملی جودو ناشنوایان

هم اکنون / اردوی تیم ملی جودو ناشنوایان

هم اکنون / اردوی تیم ملی جودو ناشنوایان

تهران سربلند _ هم اکنون / اردوی تیم ملی جودو ناشنوایان

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید