مطالب و ویدیوها صرفا نظرات مصاحبه شوندگان می باشد و تهران سربلند مسئولیتی برعهده ندارد.

کوه پیمایی رپنر کاران

صفحه اصلی > خط ورزش : کوه پیمایی رپنر کاران
کوه پیمایی رپنر کاران

کوه پیمایی رپنر کاران

کوه پیمایی رپنر کاران با حضور مسئولین این سبک مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه برگزار شد

تهران سربلند _ کوه پیمایی رپنر کاران با حضور مسئولین این سبک مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه برگزار شد

اسامی مسوولین رپنر که در مراسم کوه پیمایی کوه توچال در ۱۲ اردیبهشت حضور داشتند .
رییس رشته رپنر

افشین حقیقی

نایب رییس رپنر

علی حقیقیرییس

کمیته بازرسی رپنر

محمد فضلی

رییس کمیته مسابقات رپنر

علیرضا بلبلوند

رییس کمیته داوران رپنر

مهدی بلبلوند

تهران سربلند/ سردبیر: فرشید شیرکوند/ کاراته رزمی جودو تکواندو بوکس کونگ فو ووشو پرورش اندام

دیدگاهتان را بنویسید